[Read] ➵ Oyunlarla Yaşayanlar Author Oğuz Atay – 9facts.co.uk

Oyunlarla Yaşayanlar Tanzimat Tan Bu Yana S Rekli De I En Politik Ve Toplumsal De Erler Kar S Nda Tutunmaya Al An T Rk Okur Yazar N N Kara G Ld R S Eylemsizlikle Ge Mi Bir Ya Am N Getirdi I Beceriksizlik Ve G L N Olma Korkusundan Atay S R Kleyici Bir Oyun Karm


10 thoughts on “Oyunlarla Yaşayanlar

 1. says:

  O uz Atay n mr vefa etseydi belki bu kitap ge i d nemi r n olarak adland r lacakt lk iki eseri Tutunamayanlar ve Tehlikeli Oyunlar da toplumsal bir damar illa ki bulundurmakla beraber genel olarak i e d n k, nce kendisi ile hesapl


 2. says:

  Yapaca m.Ve d nece im lkemizde su say lan ne kadar ey varsa hepsini yapaca m.


 3. says:

  Ba lad m gibi g n bitirdi im ender kitaplardan oldu Bunda O uzcu um Atay n katk s b y k Sadece birka yerden t rnak almak istiyorum co kun ey zavall milletim dinle durur u anda, hepimiz burada seni kurtarmak i in toplanm bulunuyoruz nk ey milletim, se


 4. says:

  Oyunun en ok ve en b y k oyunlarla ya ayan Co kun Bey Eyvah, kar n geldi


 5. says:

  Lise ve niversite y llar nda ok oyun okurdum O uz Atay n Oyunlarla Ya ayanlar o g nleri an msatt bana Atay, ok etkili bir vodvil yazm Hiciv oyunun her yan na sinmi yk ve romanc l ktaki ba ar s n oyun yazarl nda da s rd rebilmesi O uz Atay n ne kadar yetenekli bir yazar


 6. says:

  Hayat fazla ciddiye alma yoksa delirirsin c mlesi zerine yaz lm t r bence bu oyun Atay ile yeni tan t k, i imden bir ses zamanla onu ok ciddiye alaca m s yl yor.


 7. says:

  Yapaca m Ve d nece im lkemizde su say lan ne kadar ey varsa hepsini yapaca m


 8. says:

  Bir kitab eski bas mlar ndan, m mk nse ilk bas mlar ndan okuman n keyfi bir ba ka Hatas yla, eksi iyle, kendine zg bir havas oluyor nk Hele ki o kitap O uz Atay nsa, yaz l an na tan kl k ediyormu um gibi geliyor bana Ac kl g ld r t r nde yazm oldu u tek oyununda, t m insanlar gibi ld nde ard nda bir


 9. says:

  imdi de Co kun Ermi e z l yoruz.


 10. says:

  Buyuk kalpler nedense cok zayif oluyor.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *